iTunesGooglePlay
Ultimate Game Card
กลับไปยังรายกระดาน โพสต์ใหม่

รวบรวม เว็ป สอนวิธี อัพสกิล และ คำนวนการอัพสกิล

แก้ไขล่าสุด ServantSaber เมื่อ 2010-6-3 20:32

[สายไฟเตอร์,Fighter]
Skill เบรดมาสเตอร์,Blademaster
เว็ป บอกความสามารถของสกิล
เว็ป คำนวน สกิล
Skill ไฟเตอร์,Warrier
เว็ป บอกความสามารถของสกิล
เว็ป คำนวน สกิล
Skill กาเดี้ยน,Guardien
เว็ป บอกความสามารถของสกิล
เว็ป คำนวน สกิล

[สายฮันเตอร์,Hunter]
Skill แอส,Assassin
เว็ป บอกความสามารถของสกิล
เว็ป คำนวน สกิล
Skill เรนเจอร์,Ranger
เว็ป บอกความสามารถของสกิล
เว็ป คำนวน สกิล
Skill สเก๊า,Scouter
เว็ป บอกความสามารถของสกิล
เว็ป คำนวน สกิล

[สายชาแมน,Shaman]
Skill อีลูชั่น,Illusionist
เว็ป บอกความสามารถของสกิล
เว็ป คำนวน สกิล
Skill อีลีเมน,Elementalist
เว็ป บอกความสามารถของสกิล
เว็ป คำนวน สกิล
Skill เต๋า,Taoist
เว็ป บอกความสามารถของสกิล
เว็ป คำนวน สกิล

[สายวิสเบรด,Witchblade]
Skill สเลเยอร์,Slayer
เว็ป บอกความสามารถของสกิล
เว็ป คำนวน สกิล
Skill วาเด้น,Warden
เว็ป บอกความสามารถของสกิล
เว็ป คำนวน สกิล

กลับไปยังรายกระดาน
ſ߿Ӿ | ÿĵӰ | Ӱ̳ | ޳ɳռ | Ӱ | ЦͼƬ | ̳ | ߿Ӿ | QvodӰ | Ӱ