HON.IN.TH
Ultimate Game Card
กลับไปยังรายกระดาน โพสต์ใหม่

[ข้อมูลเกม] สกิล Wizard แปล English


รูปสกิล          ชื่อสกิล                 ระดับ          หมวดหมู่(Active,Passive)  การยืมสกิล           ความหมาย
*หมวดหมู่ สีแดงคือกดใช้,สีเขียวคือสกิลติดตัว
**การยืมสกิล O ได้ , X ไม่ได้
เครดิต http://ds.inven.co.kr

กลับไปยังรายกระดาน
ſ߿Ӿ | ÿĵӰ | Ӱ̳ | ޳ɳռ | Ӱ | ЦͼƬ | ̳ | ߿Ӿ | QvodӰ | Ӱ