iTunesGooglePlay
Ultimate Game Card
กลับไปยังรายกระดาน โพสต์ใหม่

กด start ไม่ได้

แก้ไขล่าสุด kidzboy เมื่อ 2012-8-12 14:48

กดปุ่ม start ไม่ได้ กดแล้วไม่ติด กดแล้วไม่มีไรเกิดขึ้น กดแล้วเงียบ กดแล้วก็เป็นเงี๊ย

ลบเกมโหลดใหม่หายละ

TOP

เล่นกันเซิฟไหนอะ

US เหรอ

ตรงหน้าแชท คุยไม่ได้ ติดบัค -.-
ปล.Knar Tiger นะงับ O_o

TOP

กลับไปยังรายกระดาน
ÓÅ¿áÍøÔÚÏß¿´µçÊÓ¾ç | ºÃ¿´µÄµçÓ° | »ðÓ°ÈÌÕßÂÛ̳ | ·òÆ޳ɳ¤ÈÕ¼Ç | ¸ßÇåµçÓ° | ¸ãЦͼƬ | º£ÔôÍõÂÛ̳ | ÍÁ¶¹ÍøÔÚÏß¿´µçÊÓ¾ç | QvodµçÓ° | »ðÓ°ÈÌÕß