iTunesGooglePlay
Ultimate Game Card
กลับไปยังรายกระดาน โพสต์ใหม่

รับสมัครคนเข้าแคลน [CCRY]

หัวแคลน ROKiMOP
  คุณสมบัติในการอยู่แคลน
  1. มีไมค์ในการพูด(ยํ้าๆ)
  2. ถ้าเห็นคนในเเคลนออนต้องทักทายคุยกันบ้าง
  3. เคารพคนในแคลนผู้ที่มีอายุสูงกว่า
  4. ห้ามใช้คำหยาบคายเวลาเล่นด้วยกัน
  5. ไม่ปากดีใส่คนอื่น

      สำหรับคนที่อยากเข้าก็แอดมาคุยกันได้เลยน่ะคับ --->>> ROKiMOP
      
      Email : mopexp228@hotmail.com

กลับไปยังรายกระดาน
ÓÅ¿áÍøÔÚÏß¿´µçÊÓ¾ç | ºÃ¿´µÄµçÓ° | »ðÓ°ÈÌÕßÂÛ̳ | ·òÆ޳ɳ¤ÈÕ¼Ç | ¸ßÇåµçÓ° | ¸ãЦͼƬ | º£ÔôÍõÂÛ̳ | ÍÁ¶¹ÍøÔÚÏß¿´µçÊÓ¾ç | QvodµçÓ° | »ðÓ°ÈÌÕß