iTunesGooglePlay
Ultimate Game Card
กลับไปยังรายกระดาน โพสต์ใหม่

วิธีสมัคร ID Dragon Nest CH แบบใหม่ อัพเดต 06/09/2555

เลขบัตรประชาชน จีน นะคับ

付文文    210502198412020944


史莹         210411198504282942


白瑞峰    622723198602013412
เข้าเกมส์นะคับจนถึงหน้าต่างแบบนี้เมื่อกดคลิกเข้าไป จะได้หน้าต่างแบบนี้เครดิต เลขบัตรประชาชน และ รูปภาพ เลือกโซนเล่น จาก
http://bbs.playinter.com/thread-19577-1-1.html

กลับไปยังรายกระดาน
ÓÅ¿áÍøÔÚÏß¿´µçÊÓ¾ç | ºÃ¿´µÄµçÓ° | »ðÓ°ÈÌÕßÂÛ̳ | ·òÆ޳ɳ¤ÈÕ¼Ç | ¸ßÇåµçÓ° | ¸ãЦͼƬ | º£ÔôÍõÂÛ̳ | ÍÁ¶¹ÍøÔÚÏß¿´µçÊÓ¾ç | QvodµçÓ° | »ðÓ°ÈÌÕß