iTunesGooglePlay
Ultimate Game Card
กลับไปยังรายกระดาน โพสต์ใหม่

[ข้อมูลเบื้องต้น] วิธีการสร้างมาโคร

แก้ไขล่าสุด Hippo เมื่อ 2011-5-17 13:51

วิธีการตั้งค่าปุ่มคีย์ลัดด้วยคำสั่ง bind
ผู้เล่นสามารถใช้คำสั่งคอมมาน (command) ในการสร้างคีย์ลัดคำสั่งของตัวเองได้ โดยการพิมพ์ผ่านช่องสนทนาตามลักษณะด้านล่างนี้

/bind [ปุ่ม] [คำสั่ง]

[ปุ่ม] หมายถึงปุ่มที่ต้องการกดให้คำสั่งทำงาน เช่น A, S, D, F1, F2, F3, Ctrl, Alt เป็นต้น กรณีที่ต้องการให้กดมากกว่าสองปุ่มให้ใส่ + คั่นระหว่างอักษรโดยไม่ต้องเว้น เช่น Ctrl+A
[คำสั่ง] หมายถีงคำสั่งที่มีอยู่ในเกมตาม Command list ควรจะใช้เครื่องหมายคำพูดคั่นไว้ตอนเปิด และปิดด้วย

ตัวอย่าง
/bind ctrl+1 "emote afk_sit"
ผลที่ได้คือ เมื่อกดปุ่ม Ctrl และเลข 1 ตัวละครจะแสดงท่านั่ง

หรือ
/bind f "say Sawasdee"
ผลที่ได้คือ เมื่อกดปุ่ม F ตัวละครจะพูดว่า Sawasdeeวิธียกเลิกการตั้งค่าปุ่มคีย์ลัดด้วยคำสั่ง unbind
เนื่องจากการตั้งค่าผ่านคอมมาน จะไม่แสดงผลในออฟชั่น (option) ทำให้เวลายกเลิกต้องใช้คำสั่งในการยกเลิกเช่นกัน ตามลักษณะดังนี้

/unbind [ปุ่ม]

ตัวอย่าง
/unbind ctrl+1
ผลที่ได้คือ ยกเลิกคำสั่ง bind ที่เคยใช้กับปุ่ม Ctrl และเลข 1 และเมื่อกดปุ่ม Ctrl และเลข 1 จะไม่เกิดผลใดๆ
วิธีการตั้งค่าปุ่มคีย์ลัดมากกว่า 1 คำสั่งด้วยการคั่นด้วย $$
เครื่องหมาย $$ สามารถใส่ลงภายในเครื่องหมายคำพูด เพื่อใช้ในการคั่นแต่ละคำสั่งเพื่อให้เกิดการทำงานหลายคำสั่งในการกดครั้่งเดียวได้

ตัวอย่าง
/bind F "emote wave $$ say Bye bye"
ผลที่ได้คือ เมื่อกด F ตัวละครจะพูดว่า Bye bye และทำท่าโบกมือพร้อมกัน

หรือ
/bind F "setActiveCostume 0 1 $$ say Henshin!!"
ผลที่ได้คือ เมื่อกด F ตัวละครจะเปลี่ยนไปใช้คอสทูม (Costume) ที่ตั้งไว้ในช่องที่ 2 และพูดว่า Henshin!!วิธีการสร้างคำสั่งของตัวเองด้วยคำสั่ง Alias
เราสามารถสร้างคำสั่งที่นอกเหนือจากรายชื่อที่มีในคอมมานลิส (command list) ด้วยตัวเองได้ เหมาะกับการสร้างเป็นคอมมานใหม่ที่สั้นลง หรือรวบหลายๆคำสั่งให้เหลือเพียงคำสัั่งเดียว (โดยใช้ $$)

/alias [คำสั่งที่ต้องการสร้าง] [คำสั่งที่ต้องการให้ทำงาน]

[คำสั่งที่ต้องการสร้าง] หมายถึงชื่อของคำสั่งใหม่ ที่ต้องใช้
[คำสั่งที่ต้องการให้ทำงาน] หมายถึงชุดคำสั่งเก่า ที่ต้องการให้ทำงาน


ตัวอย่าง
/alias go say "Good"
เมื่อพิมพ์ว่า /go ในช่องสนทนา
ผลที่ได้คือ ตัวละครจะพูดว่า Good


การใช้ {} แทนค่าตัวแปรในช่องว่าง
เราสามารถใช้ {} ไว้แทนที่ว่าง ในการเว้นค่าไว้สำหรับการใส่ค่าภายหลังได้

ตัวอย่าง
/alias go say "Good {}"
เมื่อพิมพ์ว่า /go morning
ผลที่ได้คือ ตัวละครจะพูดว่า Good morning

จากตัวอย่างเดียวกัน ถ้าพิมพ์ว่า /go evening
ผลที่ได้คือ ตัวละครจะพูดว่า Good evening

หรือจากตัวอย่างเดียวกัน ถ้าพิมพ์ว่า /go night
ผลที่ได้คือ ตัวละครจะพูดว่า Good night
ตัวอย่างการทำมาโคร เพื่อโจมตีศัตรูที่ใกล้ที่สุด พร้อมปล่อยพลังในช่องสลอตที่ 2 พร้อมพูดว่า Attack!!

/alias atk "target_enemy_near $$ powertrayexec 1 1 $$ say Attack!!"
/bind f "atk"

alias คือ คำสั่งที่ใช้ในการสร้างชุดคำสั่งใหม่
atk คือ ชื่อชุดคำสั่งใหม่ที่จะสร้าง
$$ คือ การคั่นชุดคำสั่งแต่ละคำสั่ง
target_enemy_near คือ ให้ทำการล๊อคเป้าหมายศัตรูที่ใกล้ตัวละครที่สุด
powertrayexec 1 1 คือ ให้ทำการโจมตีสกิลในช่องคีย์ลัดที่ 2 (โจมตีสกิล)
    เลข 1(ตัวแรก) หมายถึงช่องคีย์ลัดที่ 2 (เกมจะเริ่มนับช่องที่ 1 เป็น 0, ช่องที่ 2 เลยเป็น 1)
    เลข 1(ตัวที่สอง) หมายถึงให้ใช้งาน (ถ้าเป็น 0 คือหยุดใช้งาน)
bind f "atk" คือการสั่งให้เมื่อกดคีย์บอร์ดปุ่ม F ก็ให้ทำงานคำสั่ง atk (ที่สร้างขึ้น)

ผลที่ได้คือ เมื่อกด F ตัวละครจะล๊อคเป้าหมายที่ใกล้ที่สุด และเริ่มโจมตีด้วยสกิลในสล๊อคช่องที่ 2


ตัวอย่างการทำมาโคร เพื่อช่วยโจมตีศัตรูตัวเดียวกับเพื่อนคนอื่น

/alias helpatk "target_friend_near $$ assist $$ toggledefaultautoattack"
/bind v "helpatk"

alias คือ คำสั่งที่ใช้ในการสร้างชุดคำสั่งใหม่
helpatk คือ ชื่อชุดคำสั่งใหม่ที่จะสร้าง
$$ คือ การคั่นชุดคำสั่งแต่ละคำสั่ง
target_friend_near คือ ให้ทำการเลือกเป้าหมายเพื่อนที่ใกล้ตัวละครที่สุด
assist คือ ให้ทำการเลือกเป้าหมายตัวเดียวกับที่เพื่อนเลือกไว้ (กรณีที่เพื่อนไม่ได้ล๊อคเป้าหมายไว้ จะทำให้ไม่เกิดผลอะไร)
toggledefaultautoattack คือการให้เริ่มโจมตีด้วยสกิลพื้นฐาน (energy builder) คำสั่งนี้ให้ผลไม่ต่างกับการพิมพ์ด้วย powertrayexec 0 1
bind v "helpatk" คือการสั่งให้เมื่อกดคีย์บอร์ดปุ่ม V ก็ให้ทำงานคำสั่ง helpatk (ที่สร้างขึ้น)

ผลที่ได้คือ เมื่อกด V ตัวละครจะล๊อคเป้าหมายหาเพื่อนที่ใกล้ที่สุด และเปลี่ยนเป้าหมายเป็นตัวเดียวกับเพื่อนคนนั้น และเริ่มโจมตีด้วยการโจมตีแบบปกติทันที
ขอให้สนุกกับการสร้างมาโครของตัวเองค่า~ ยากนิดนึงเพราะต้องเข้าใจคำสั่งคอมมานก่อน ยังไงสงสัยตรงไหนก็โพสถามได้ค่ะ ถ้าแวะมาเจอจะตอบให้จ้า

ขอขอบคุณคุณ Zvardin บอร์ด CO สำหรับข้อมูลด้วยค่ะ
ลิ้งค์คำสั่งในเกมทั้งหมด-- http://www.champions-online-wiki.com/wiki/Console_Command_List
ยังมีวิธีการสร้างคำสั่งอื่นๆ อีกรายละเอียดที่นี่จ้า-- http://forums.champions-online.com/showthread.php?t=81117

กลับไปยังรายกระดาน
ſ߿Ӿ | ÿĵӰ | Ӱ̳ | ޳ɳռ | Ӱ | ЦͼƬ | ̳ | ߿Ӿ | QvodӰ | Ӱ